Mikro Valfler

304 MA "3/2 N.K. 4mm Hortum Bağlantılı Mikro Valf-Alt Çıkışlı Pim-Yay"

304 MA UL "3/2 N.K. 4mm Hortum Bağlantılı Mikro Valf-Yan Çıkışlı Pim-Yay"

304 MB "3/2 N.K. 4mm Hortum Bağlantılı Mikro Valf-Alt Çıkışlı Pim-Yay, Buton Bağlantıya Uygun"

304 MB UL "3/2 N.K. 4mm Hortum Bağlantılı Mikro Valf-Yan Çıkışlı Pim-Yay, Buton Bağlantıya Uygun"

304 MR "3/2 N.K. 4mm Hortum Bağlantılı Mikro Valf-Alt Çıkışlı Makara-Yay, Buton Bağlantıya Uygun"

304 MR UL "3/2 N.K. 4mm Hortum Bağlantılı Mikro Valf-Yan Çıkışlı Makara-Yay, Buton Bağlantıya Uygu

304 MS 3/2 N.K. 4mm Hortum Bağlantılı Mikro Valf-Alt Çıkışlı Mafsal Makara-Yay, Buton Bağlantıya Uygun

304 MS UL 3/2 N.K. 4mm Hortum Bağlantılı Mikro Valf-Yan Çıkışlı Mafsal Makara-Yay, Buton Bağlantıya Uygun

304 MV "3/2 N.K. 4mm Hortum Bağlantılı Mikro Valf-Alt Çıkışlı Pim-Yay, Pano Tipi"

304 MV UL 3/2 N.K. 4mm Hortum Bağlantılı Mikro Valf-Yan Çıkışlı Pim-Yay, Pano Tipi

304 MGR 3/2 N.K. 4mm Hortum Bağlantılı Mikro Valf-Alt Çıkışlı Buton-Yay, Kırmızı

304 MGG 3/2 N.K. 4mm Hortum Bağlantılı Mikro Valf-Alt Çıkışlı Buton-Yay, Sarı

304 MGV 3/2 N.K. 4mm Hortum Bağlantılı Mikro Valf-Alt Çıkışlı Buton-Yay, Yeşil

304 MGN 3/2 N.K. 4mm Hortum Bağlantılı Mikro Valf-Alt Çıkışlı Buton-Yay, Siyah

304 MGR UL 3/2 N.K. 4mm Hortum Bağlantılı Mikro Valf-Yan Çıkışlı Buton-Yay, Kırmızı

304 MGG UL 3/2 N.K. 4mm Hortum Bağlantılı Mikro Valf-Yan Çıkışlı Buton-Yay, Sarı

304 MGV UL 3/2 N.K. 4mm Hortum Bağlantılı Mikro Valf-Yan Çıkışlı Buton-Yay, Yeşil

304 MGN UL 3/2 N.K. 4mm Hortum Bağlantılı Mikro Valf-Yan Çıkışlı Buton-Yay, Siyah

305 MA 3/2 N.K. M5 Mikro Valf-Alt Çıkışlı Pim-Yay

305 MA UL 3/2 N.K. M5 Mikro Valf-Yan Çıkışlı Pim-Yay

305 MB 3/2 N.K. M5 Mikro Valf-Alt Çıkışlı Pim-Yay, Buton Bağlantıya Uygun

305 MB UL 3/2 N.K. M5 Mikro Valf-Yan Çıkışlı Pim-Yay, Buton Bağlantıya Uygun

305 MR 3/2 N.K. M5 Mikro Valf-Alt Çıkışlı Makara-Yay, Buton Bağlantıya Uygun

305 MR UL 3/2 N.K. M5 Mikro Valf-Yan Çıkışlı Makara-Yay, Buton Bağlantıya Uygun

305 MGV "3/2 N.K. M5 Mikro Valf-Alt Çıkışlı Buton-Yay, Yeşil"

305 MGG "3/2 N.K. M5 Mikro Valf-Alt Çıkışlı Buton-Yay, Sarı"

305 MGV UL "3/2 N.K. M5 Mikro Valf-Yan Çıkışlı Buton-Yay, Yeşil"

305 MGG UL "3/2 N.K. M5 Mikro Valf-Yan Çıkışlı Buton-Yay, Sarı"

305 MGN UL "3/2 N.K. M5 Mikro Valf-Yan Çıkışlı Buton-Yay, Siyah"

305 MGN "3/2 N.K. M5 Mikro Valf-Alt Çıkışlı Buton-Yay, Siyah"

305 MGR "3/2 N.K. M5 Mikro Valf-Alt Çıkışlı Buton-Yay, Kırmızı"

305 MV UL "3/2 N.K. M5 Mikro Valf-Yan Çıkışlı Pim-Yay, Pano Tipi"

305 MS UL 3/2 N.K. M5 Mikro Valf-Yan Çıkışlı Mafsal Makara-Yay, Buton Bağlantıya Uygun

305 MS 3/2 N.K. M5 Mikro Valf-Alt Çıkışlı Mafsal Makara-Yay, Buton Bağlantıya Uygun

305 MGR UL "3/2 N.K. M5 Mikro Valf-Yan Çıkışlı Buton-Yay, Kırmızı"

305 MV "3/2 N.K. M5 Mikro Valf-Alt Çıkışlı Pim-Yay, Pano Tipi"

314 MA "3/2 N.A. 4mm Hortum Bağlantılı Mikro Valf-Alt Çıkışlı Pim-Yay"

314 MA UL "3/2 N.A. 4mm Hortum Bağlantılı Mikro Valf-Yan Çıkışlı Pim-Yay"

314 MB "3/2 N.A. 4mm Hortum Bağlantılı Mikro Valf-Alt Çıkışlı Pim-Yay, Buton Bağlantıya Uygun"

314 MB UL "/2 N.A. 4mm Hortum Bağlantılı Mikro Valf-Yan Çıkışlı Pim-Yay, Buton Bağlantıya Uygun"

314 MR "3/2 N.A. 4mm Hortum Bağlantılı Mikro Valf-Alt Çıkışlı Makara-Yay, Buton Bağlantıya Uygun"

314 MR UL "3/2 N.A. 4mm Hortum Bağlantılı Mikro Valf-Yan Çıkışlı Makara-Yay, Buton Bağlantıya Uygun"

314 MS "3/2 N.A. 4mm Hortum Bağlantılı Mikro Valf-Alt Çıkışlı Mafsal Makara-Yay, Buton Bağlantıya Uygun"

314 MS UL "3/2 N.A. 4mm Hortum Bağlantılı Mikro Valf-Yan Çıkışlı Mafsal Makara-Yay, Buton Bağlantıya Uygun"

314 MV "3/2 N.A. 4mm Hortum Bağlantılı Mikro Valf-Alt Çıkışlı Pim-Yay, Pano Tipi"

314 MV UL "3/2 N.A. 4mm Hortum Bağlantılı Mikro Valf-Yan Çıkışlı Pim-Yay, Pano Tipi"

314 MGR UL "3/2 N.A. 4mm Hortum Bağlantılı Mikro Valf-Yan Çıkışlı Buton-Yay, Kırmızı"

314 MGG "3/2 N.A. 4mm Hortum Bağlantılı Mikro Valf-Alt Çıkışlı Buton-Yay, Sarı"

314 MGV "3/2 N.A. 4mm Hortum Bağlantılı Mikro Valf-Alt Çıkışlı Buton-Yay, Yeşil"

314 MGN "3/2 N.A. 4mm Hortum Bağlantılı Mikro Valf-Alt Çıkışlı Buton-Yay, Siyah"

314 MGR "3/2 N.A. 4mm Hortum Bağlantılı Mikro Valf-Alt Çıkışlı Buton-Yay, Kırmızı"

314 MGG UL "3/2 N.A. 4mm Hortum Bağlantılı Mikro Valf-Yan Çıkışlı Buton-Yay, Sarı"

314 MGV UL "3/2 N.A. 4mm Hortum Bağlantılı Mikro Valf-Yan Çıkışlı Buton-Yay, Yeşil"

314 MGN UL "3/2 N.A. 4mm Hortum Bağlantılı Mikro Valf-Yan Çıkışlı Buton-Yay, Siyah"

315 MA "3/2 N.A. M5 Mikro Valf-Alt Çıkışlı Pim-Yay"

315 MA UL "3/2 N.A. M5 Mikro Valf-Yan Çıkışlı Pim-Yay"

315 MB "3/2 N.A. M5 Mikro Valf-Alt Çıkışlı Pim-Yay, Buton Bağlantıya Uygun"

315 MB UL "3/2 N.A. M5 Mikro Valf-Yan Çıkışlı Pim-Yay, Buton Bağlantıya Uygun"

315 MR "3/2 N.A. M5 Mikro Valf-Alt Çıkışlı Makara-Yay, Buton Bağlantıya Uygun"

315 MR UL "3/2 N.A. M5 Mikro Valf-Yan Çıkışlı Makara-Yay, Buton Bağlantıya Uygun"

315 MS "3/2 N.A. M5 Mikro Valf-Alt Çıkışlı Mafsal Makara-Yay, Buton Bağlantıya Uygun"

315 MS UL "3/2 N.A. M5 Mikro Valf-Yan Çıkışlı Mafsal Makara-Yay, Buton Bağlantıya Uygun"

315 MV "3/2 N.A. M5 Mikro Valf-Alt Çıkışlı Pim-Yay, Pano Tipi"

315 MV UL "3/2 N.A. M5 Mikro Valf-Yan Çıkışlı Pim-Yay, Pano Tipi"

315 MGR "3/2 N.A. M5 Mikro Valf-Alt Çıkışlı Buton-Yay, Kırmızı"

315 MGG "3/2 N.A. M5 Mikro Valf-Alt Çıkışlı Buton-Yay, Sarı"

315 MGV "3/2 N.A. M5 Mikro Valf-Alt Çıkışlı Buton-Yay, Yeşil"

315 MGN "3/2 N.A. M5 Mikro Valf-Alt Çıkışlı Buton-Yay, Siyah"

315 MGR UL "3/2 N.A. M5 Mikro Valf-Yan Çıkışlı Buton-Yay, Kırmızı"

315 MGG UL "3/2 N.A. M5 Mikro Valf-Yan Çıkışlı Buton-Yay, Sarı"

315 MGV UL "3/2 N.A. M5 Mikro Valf-Yan Çıkışlı Buton-Yay, Yeşil"

315 MGN UL "3/2 N.A. M5 Mikro Valf-Yan Çıkışlı Buton-Yay, Siyah"

204 MA "2/2 N.K. 4mm Hortum Bağlantılı Mikro Valf-Alt Çıkışlı Pim-Yay"

204 MA UL "2/2 N.K. 4mm Hortum Bağlantılı Mikro Valf-Yan Çıkışlı Pim-Yay"

204 MB "2/2 N.K. 4mm Hortum Bağlantılı Mikro Valf-Alt Çıkışlı Pim-Yay, Buton Bağlantıya Uygun"

204 MB UL "2/2 N.K. 4mm Hortum Bağlantılı Mikro Valf-Yan Çıkışlı Pim-Yay, Buton Bağlantıya Uygun"

204 MR "2/2 N.K. 4mm Hortum Bağlantılı Mikro Valf-Alt Çıkışlı Makara-Yay, Buton Bağlantıya Uygun"

204 MR UL "2/2 N.K. 4mm Hortum Bağlantılı Mikro Valf-Yan Çıkışlı Makara-Yay, Buton Bağlantıya Uygun"

204 MS "2/2 N.K. 4mm Hortum Bağlantılı Mikro Valf-Alt Çıkışlı Mafsal Makara-Yay, Buton Bağlantıya Uygun"

204 MS UL "2/2 N.K. 4mm Hortum Bağlantılı Mikro Valf-Yan Çıkışlı Mafsal Makara-Yay, Buton Bağlantıya Uygun"

204 MV "2/2 N.K. 4mm Hortum Bağlantılı Mikro Valf-Alt Çıkışlı Pim-Yay, Pano Tipi"

204 MV UL "2/2 N.K. 4mm Hortum Bağlantılı Mikro Valf-Yan Çıkışlı Pim-Yay, Pano Tipi"

204 MGR "2/2 N.K. 4mm Hortum Bağlantılı Mikro Valf-Alt Çıkışlı Buton-Yay, Kırmızı"

204 MGG "2/2 N.K. 4mm Hortum Bağlantılı Mikro Valf-Alt Çıkışlı Buton-Yay, Sarı"

204 MGV "2/2 N.K. 4mm Hortum Bağlantılı Mikro Valf-Alt Çıkışlı Buton-Yay, Yeşil"

204 MGN "2/2 N.K. 4mm Hortum Bağlantılı Mikro Valf-Alt Çıkışlı Buton-Yay, Siyah"

204 MGR UL "2/2 N.K. 4mm Hortum Bağlantılı Mikro Valf-Yan Çıkışlı Buton-Yay, Kırmızı"

204 MGG UL "2/2 N.K. 4mm Hortum Bağlantılı Mikro Valf-Yan Çıkışlı Buton-Yay, Sarı"

204 MGV UL "2/2 N.K. 4mm Hortum Bağlantılı Mikro Valf-Yan Çıkışlı Buton-Yay, Yeşil"

204 MGN UL "2/2 N.K. 4mm Hortum Bağlantılı Mikro Valf-Yan Çıkışlı Buton-Yay, Siyah"

205 MA "2/2 N.K. M5 Mikro Valf-Alt Çıkışlı Pim-Yay"

205 MA UL "2/2 N.K. M5 Mikro Valf-Yan Çıkışlı Pim-Yay"

205 MB "2/2 N.K. M5 Mikro Valf-Alt Çıkışlı Pim-Yay, Buton Bağlantıya Uygun"

205 MB UL "2/2 N.K. M5 Mikro Valf-Yan Çıkışlı Pim-Yay, Buton Bağlantıya Uygun"

205 MR "2/2 N.K. M5 Mikro Valf-Alt Çıkışlı Makara-Yay, Buton Bağlantıya Uygun"

205 MR UL "2/2 N.K. M5 Mikro Valf-Yan Çıkışlı Makara-Yay, Buton Bağlantıya Uygun"

205 MS "2/2 N.K. M5 Mikro Valf-Alt Çıkışlı Mafsal Makara-Yay, Buton Bağlantıya Uygun"

205 MS UL "2/2 N.K. M5 Mikro Valf-Yan Çıkışlı Mafsal Makara-Yay, Buton Bağlantıya Uygun"

205 MV "2/2 N.K. M5 Mikro Valf-Alt Çıkışlı Pim-Yay, Pano Tipi"

205 MV UL "2/2 N.K. M5 Mikro Valf-Yan Çıkışlı Pim-Yay, Pano Tipi"

205 MGR "2/2 N.K. M5 Mikro Valf-Alt Çıkışlı Buton-Yay, Kırmızı"

205 MGG "2/2 N.K. M5 Mikro Valf-Alt Çıkışlı Buton-Yay, Sarı"

205 MGV "2/2 N.K. M5 Mikro Valf-Alt Çıkışlı Buton-Yay, Yeşil"

205 MGN "2/2 N.K. M5 Mikro Valf-Alt Çıkışlı Buton-Yay, Siyah"

205 MGR UL "2/2 N.K. M5 Mikro Valf-Yan Çıkışlı Buton-Yay, Kırmızı"

205 MGG UL "2/2 N.K. M5 Mikro Valf-Yan Çıkışlı Buton-Yay, Sarı"

205 MGV UL "2/2 N.K. M5 Mikro Valf-Yan Çıkışlı Buton-Yay, Yeşil"

205 MGN UL "2/2 N.K. M5 Mikro Valf-Yan Çıkışlı Buton-Yay, Siyah"

504 MB "5/2 N.K. 4mm Hortum Bağlantılı Mikro Valf-Alt Çıkışlı Pim-Yay, Buton Bağlantıya Uygun(ikili gövde)"

504 MB CU "5/2 N.K. 4mm Hortum Bağlantılı Mikro Valf-Yan Çıkışlı Pim-Yay, Buton Bağlantıya Uygun"

504 MB CU US "5/2 N.K. 4mm Hortum Bağlantılı Mikro Valf-Alt Çıkışlı Pim-Yay, Buton Bağlantıya Uygun"

505 MB "5/2 N.K. M5 Mikro Valf-Alt Çıkışlı Pim-Yay, Buton Bağlantıya Uygun(ikili gövde)"

505 MB UL "5/2 N.K. M5 Mikro Valf-Yan Çıkışlı Pim-Yay, Buton Bağlantıya Uygun"

2.304 MB "5/3 Açık Merkez 4mm Hortum Bağlantılı Mikro Valf-Alt Çıkışlı Pim-Yay, Buton Bağlantıya Uygun(ikili gövde)"

2.304 MB CU "5/3 Açık Merkez 4mm Hortum Bağlantılı Mikro Valf-Yan Çıkışlı Pim-Yay, Buton Bağlantıya Uygun"

2.304 MB UL "5/3 Açık Merkez 4mm Hortum Bağlantılı Mikro Valf-Yan Çıkışlı Pim-Yay, Buton Bağlantıya Uygun(ikili gövde)"

2.305 MB "5/3 Açık Merkez M5 Mikro Valf-Alt Çıkışlı Pim-Yay, Buton Bağlantıya Uygun(ikili gövde)"

2.305 MB UL "5/3 Açık Merkez M5 Mikro Valf-Yan Çıkışlı Pim-Yay, Buton Bağlantıya Uygun(ikili gövde)"

2.314 MB "5/3 Basınç Merkez 4mm Hortum Bağlantılı Mikro Valf-Alt Çıkışlı Pim-Yay, Buton Bağlantıya Uygun(ikili gövde)"

2.314 MB UL "5/3 Basınç Merkez 4mm Hortum Bağlantılı Mikro Valf-Yan Çıkışlı Pim-Yay, Buton Bağlantıya Uygun(ikili gövde)"

2.315 MB "5/3 Basınç Merkez M5 Mikro Valf-Alt Çıkışlı Pim-Yay, Buton Bağlantıya Uygun(ikili gövde)"

2.315 MB UL "5/3 Basınç Merkez M5 Mikro Valf-Yan Çıkışlı Pim-Yay, Buton Bağlantıya Uygun(ikili gövde)"

08.017.2 "Tekli Adaptör"

08.015.2 "Çiftli Adaptör"

305 LL - 03.011.4 "3/2 N.K. M5 Mini Mandal Valf, Gövdeden Tahliye"

03.024.4 "3/2 N.K. M5 Mini Mandal Valf, Büyük Gövde"

03.044.4 "3/2 N.K. M5 Mini Mandal Valf"

08.306.4 "El Valfi, 3/2 N.K. Mikro Valfli"

08.209.4 "El Valfi, 2 x 3/2 N.K. Mikro Valfli"